مجله خبری ورزشی ایران مطلب ورزش و فعالیتهای تربیت بدنی موجب تقویت عضله قلب می گردد. امروزه فعالیتهای ورزشی بعنوان اقدامی جهت پیشگیری از بروز سکته های قلبی محسوب می شود. http://majalekhabariiranmatlab.mihanblog.com 2018-12-13T12:33:07+01:00 text/html 2018-12-13T07:50:05+01:00 majalekhabariiranmatlab.mihanblog.com abdolnabi solimani رئیس فیفا در دوحه پا به توپ شد/اعلام نتایج جلسه بوسیله اینفانتینو http://majalekhabariiranmatlab.mihanblog.com/post/4549 <div align="center"><a href="http://majalekhabariiranmatlab.mihanblog.com/" target="" title="رئیس فیفا در دوحه پا به توپ شد/اعلام نتایج جلسه بوسیله اینفانتینو"><img src="https://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1397/09/22/13970922000204_Test_PhotoN.jpg" alt="" vspace="0" align="bottom" hspace="0" height="375" border="0" width="619"></a></div><br><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><h2>رئیس فدراسیون جهانی فوتبال امروز نتایج جلسه 3 روزه فیفا به میزبانی دوحه را اعلام می کند. <br></h2></span></span></span></span></span></span></span></span><h2>بخش فوتبال جهان:مجله خبری ورزشی ایران مطلب</h2><div align="center"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"></span></span></span></span></span></span></span></span><img src="http://uupload.ir/files/qb6r_05.gif" alt="" vspace="0" align="bottom" hspace="0" border="0"></div> text/html 2018-12-13T07:44:57+01:00 majalekhabariiranmatlab.mihanblog.com abdolnabi solimani باشگاه صنعت نفت مجوز نمایندگی خدمات بیمه گرفت http://majalekhabariiranmatlab.mihanblog.com/post/4548 <div align="center"><a href="http://majalekhabariiranmatlab.mihanblog.com/" target="" title="باشگاه صنعت نفت مجوز نمایندگی خدمات بیمه گرفت"><img src="https://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1397/06/04/13970604000865_Test_PhotoN.jpg" alt="" vspace="0" align="bottom" hspace="0" height="375" border="0" width="617"></a></div><br><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><h2>باشگاه فرهنگی، ورزشی صنعت نفت آبادان، به عنوان نخستین باشگاه فرهنگی، ورزشی در ایران، مجوز فعالیت نمایندگی خدمات بیمه را دریافت کرد. <br></h2></span></span></span></span></span></span></span></span><h2><span id="photoframe"><font size="2" face="Mihan-IransansBold">بخش ورزشی : مجله خبری ورزشی ایران مطلب</font></span></h2><div align="center"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"></span></span></span></span></span></span></span></span><img src="http://uupload.ir/files/qb6r_05.gif" alt="" vspace="0" align="bottom" hspace="0" border="0"></div> text/html 2018-12-13T07:35:19+01:00 majalekhabariiranmatlab.mihanblog.com abdolnabi solimani گلر رقیب استقلال در افتتاحیه جام باشگاه‌های جهان بهترین بازیکن شد. http://majalekhabariiranmatlab.mihanblog.com/post/4547 <div align="center"><a href="http://majalekhabariiranmatlab.mihanblog.com/" target="" title="گلر رقیب استقلال در افتتاحیه جام باشگاه‌های جهان بهترین بازیکن شد+عکس"><img src="https://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1397/09/22/13970922000229_Test_PhotoN.jpg" alt="" vspace="0" align="bottom" hspace="0" height="375" border="0" width="610"></a></div><br><span id="photoframe"></span><br><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><h2>دروازه بان العین امارات با نمایش خوبی که در دیدار با ولینگتون استرالیا داشت به عنوان بهترین بازیکن میدان انتخاب شد. <br></h2></span></span></span></span></span></span></span></span><h2>بخش فوتبال جهان:مجله خبری ورزشی ایران مطلب</h2><p align="center"><img src="http://uupload.ir/files/qb6r_05.gif" alt="" vspace="0" align="bottom" hspace="0" border="0"></p><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"></span></span></span></span></span></span></span></span> text/html 2018-12-13T07:29:26+01:00 majalekhabariiranmatlab.mihanblog.com abdolnabi solimani کی روش: بازیکنان من باید همیشه صحبت شان را در زمین مسابقه انجام دهند/با توقعات بالا از تیم ملی وارد امارات می‌شویم http://majalekhabariiranmatlab.mihanblog.com/post/4546 <div align="center"><a href="http://majalekhabariiranmatlab.mihanblog.com/" target="" title="کی روش: بازیکنان من باید همیشه صحبت شان را در زمین مسابقه انجام دهند/با توقعات بالا از تیم ملی وارد امارات می‌شویم"><img src="https://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1397/08/26/13970826000392_Test_PhotoN.jpg" alt="" vspace="0" align="bottom" hspace="0" height="375" border="0" width="619"></a></div><br><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><h2>سرمربی تیم ملی گفت: در هر لحظه و در هر صحنه از بازی چیزی که بازیکنان باید نشان بدهند این است که آنها این حق و اجازه را داشته اند که این پیراهن را درون و بیرون زمین بر تن کنند. <br></h2></span></span></span></span></span></span></span></span><h2><span id="photoframe"><font size="2" face="Mihan-IransansBold">بخش ورزشی : مجله خبری ورزشی ایران مطلب</font></span></h2><div align="center"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"></span></span></span></span></span></span></span></span><img src="http://uupload.ir/files/qb6r_05.gif" alt="" vspace="0" align="bottom" hspace="0" border="0"></div> text/html 2018-12-13T07:15:49+01:00 majalekhabariiranmatlab.mihanblog.com abdolnabi solimani دیدار سرمربیان استقلال و تیم ملی در هتل http://majalekhabariiranmatlab.mihanblog.com/post/4545 <div align="center"><a href="http://majalekhabariiranmatlab.mihanblog.com/" target="" title="دیدار سرمربیان استقلال و تیم ملی در هتل"><img src="https://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1397/07/22/13970722000457_Test_PhotoN.jpg" alt="" vspace="0" align="bottom" hspace="0" height="375" border="0" width="621"></a></div><br><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><h2>کارلوس کی‌روش و شفر در هتل آکادمی با هم روبه‌رو و دیدار کردند. <br></h2></span></span></span></span></span></span></span></span><h2><span id="photoframe"><font size="2" face="Mihan-IransansBold">بخش ورزشی : مجله خبری ورزشی ایران مطلب</font></span></h2><div align="center"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"></span></span></span></span></span></span></span></span><img src="http://uupload.ir/files/qb6r_05.gif" alt="" vspace="0" align="bottom" hspace="0" border="0"></div> text/html 2018-12-13T07:09:20+01:00 majalekhabariiranmatlab.mihanblog.com abdolnabi solimani با تصمیم ماچالا ابراهیمی و خانزاده در الاهلی ماندنی شدند http://majalekhabariiranmatlab.mihanblog.com/post/4544 <div align="center"><a href="http://majalekhabariiranmatlab.mihanblog.com/" target="" title="با تصمیم ماچالا ابراهیمی و خانزاده در الاهلی ماندنی شدند"><img src="https://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1397/09/08/13970908000504_Test_PhotoN.PNG" alt="" vspace="0" align="bottom" hspace="0" height="375" border="0" width="617"></a></div><br><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><h2>دو بازیکن ملی پوش ایرانی الاهلی با تصمیم سرمربی در این تیم ماندنی شدند.</h2></span></span></span></span></span></span></span></span><h2>بخش فوتبال جهان:مجله خبری ورزشی ایران مطلب</h2><p align="center"><img src="http://uupload.ir/files/qb6r_05.gif" alt="" vspace="0" align="bottom" hspace="0" border="0"></p> text/html 2018-12-12T07:52:43+01:00 majalekhabariiranmatlab.mihanblog.com abdolnabi solimani پرسپولیس در قطر اردو برگزار می‌کند http://majalekhabariiranmatlab.mihanblog.com/post/4543 <div align="center"><a href="http://majalekhabariiranmatlab.mihanblog.com/" target="" title="پرسپولیس در قطر اردو برگزار می‌کند"><img src="https://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1397/09/19/13970919000759_Test_PhotoN.jpg" alt="" vspace="0" align="bottom" hspace="0" height="375" border="0" width="621"></a></div><br><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><h2>مسئولان باشگاه پرسپولیس مقدمات برگزاری اردو در کشور قطر را انجام دادند. <br></h2></span></span></span></span></span></span></span></span><h2><font size="2" face="Mihan-IransansBold">بخش پرسپولیس:</font> <font size="2" face="Mihan-IransansBold"> مجله خبری ورزشی ایران مطلبپ</font></h2><p align="center"><img src="http://uupload.ir/files/qb6r_05.gif" alt="" vspace="0" align="bottom" hspace="0" border="0"></p><br> text/html 2018-12-12T07:44:48+01:00 majalekhabariiranmatlab.mihanblog.com abdolnabi solimani سپاهان به احتمال 70 درصد قهرمان نیم‌فصل می‌شود/بازی با پدیده کنکوری برای شفر است http://majalekhabariiranmatlab.mihanblog.com/post/4542 <div align="center"><a href="http://majalekhabariiranmatlab.mihanblog.com/" target="" title="سپاهان به احتمال 70 درصد قهرمان نیم‌فصل می‌شود/بازی با پدیده کنکوری برای شفر است"><img src="https://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1397/09/18/13970918000952_Test_PhotoN.jpg" alt="" vspace="0" align="bottom" hspace="0" height="375" border="0" width="617"></a></div><br><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><h2>کارشناس فوتبال، گفت: با توجه به شرایط سه مدعی قهرمانی نیم‌فصل یعنی سپاهان، پدیده و پرسپولیس به نظرم زردپوشان اصفهانی 70 درصد شانس قهرمانی دارند. <br></h2></span></span></span></span></span></span></span></span><h2><span id="photoframe"><font size="2" face="Mihan-IransansBold">بخش ورزشی : مجله خبری ورزشی ایران مطلب</font></span></h2><div align="center"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"></span></span></span></span></span></span></span></span><img src="http://uupload.ir/files/qb6r_05.gif" alt="" vspace="0" align="bottom" hspace="0" border="0"></div> text/html 2018-12-12T07:32:16+01:00 majalekhabariiranmatlab.mihanblog.com abdolnabi solimani مجبورم مقابل پرسپولیس با تمام توان بازی کنم/ امیدوارم با این تیم از فوتبال خداحافظی کنم http://majalekhabariiranmatlab.mihanblog.com/post/4541 <div align="center"><a href="http://majalekhabariiranmatlab.mihanblog.com/" target="" title="مجبورم مقابل پرسپولیس با تمام توان بازی کنم/ امیدوارم با این تیم از فوتبال خداحافظی کنم"><img src="https://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1397/09/20/13970920001031_Test_PhotoN.jpg" alt="" vspace="0" align="bottom" hspace="0" height="375" border="0" width="612"></a></div><br><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><h2>بازیکن تیم فوتبال پارس جنوبی جم، گفت: در فوتبال حرفه‌ای گاهی باید مقابل تیمی که دوستش داری بازی کنی و من با تمام وجود مقابل پرسپولیس قرار می‌گیرم. <br></h2></span></span></span></span></span></span></span></span><h2><span id="photoframe"><font size="2" face="Mihan-IransansBold">بخش ورزشی : مجله خبری ورزشی ایران مطلب</font></span></h2><div align="center"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"></span></span></span></span></span></span></span></span><img src="http://uupload.ir/files/qb6r_05.gif" alt="" vspace="0" align="bottom" hspace="0" border="0"></div> text/html 2018-12-12T07:13:21+01:00 majalekhabariiranmatlab.mihanblog.com abdolnabi solimani قهرمانی پرسپولیس در گرو ساق‌های آبی‌پوشان/امپراتور در شهر پرشورها http://majalekhabariiranmatlab.mihanblog.com/post/4540 <div align="center"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"></span></span></span></span></span></span></span></span><a href="http://majalekhabariiranmatlab.mihanblog.com/" target="" title="قهرمانی پرسپولیس در گرو ساق‌های آبی‌پوشان/امپراتور در شهر پرشورها"><img src="https://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1397/09/18/13970918001051636799801769250417_92700_PhotoN.jpg" alt="" vspace="0" align="bottom" hspace="0" height="375" border="0" width="616"></a></div><br><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><h2>در ادامه هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال پرسپولیس و پدیده در تهران برای رسیدن به نایب قهرمانی تلاش می‌کنند در حالی که سپاهان شانس بیشتری برای رسیدن به این عنوان نمادین دارد. <br></h2></span></span></span></span></span></span></span></span><h2><font size="2" face="Mihan-IransansBold">بخش پرسپولیس:</font> <font size="2" face="Mihan-IransansBold"> مجله خبری ورزشی ایران مطلبپ</font></h2><div align="center"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"></span></span></span></span></span></span></span></span><img src="http://uupload.ir/files/qb6r_05.gif" alt="" vspace="0" align="bottom" hspace="0" border="0"></div> text/html 2018-12-12T06:59:52+01:00 majalekhabariiranmatlab.mihanblog.com abdolnabi solimani ترابی: پرسپولیسی‌ها محرومیت را بهانه نکردند/ برخی‌ها را حلال نمی‌کنم http://majalekhabariiranmatlab.mihanblog.com/post/4539 <div align="center"><a href="http://majalekhabariiranmatlab.mihanblog.com/" target="" title="ترابی: پرسپولیسی‌ها محرومیت را بهانه نکردند/ برخی‌ها را حلال نمی‌کنم"><img src="https://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1397/09/21/13970921000091_Test_PhotoN.jpg" alt="" vspace="0" align="bottom" hspace="0" height="375" border="0" width="635"></a></div><br><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><h2>بازیکن آینده تیم فوتبال پرسپولیس گفت: پرسپولیس از نقل و انتقالات محروم بود اما سرخ‌پوشان این مسئله را بهانه قرار ندادند و با عملکرد خوب خود کاری کردند که همه ایران از آنها صحبت کنند. <br></h2></span></span></span></span></span></span></span></span><h2><font size="2" face="Mihan-IransansBold">بخش پرسپولیس:</font> <font size="2" face="Mihan-IransansBold"> مجله خبری ورزشی ایران مطلبپ</font></h2><div align="center"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"></span></span></span></span></span></span></span></span><img src="http://uupload.ir/files/qb6r_05.gif" alt="" vspace="0" align="bottom" hspace="0" border="0"></div> text/html 2018-12-11T08:33:19+01:00 majalekhabariiranmatlab.mihanblog.com abdolnabi solimani بازنشستگان باشگاه پرسپولیس در محل کار خود حاضر شدند http://majalekhabariiranmatlab.mihanblog.com/post/4538 <div align="center"><a href="http://majalekhabariiranmatlab.mihanblog.com/" target="" title="بازنشستگان باشگاه پرسپولیس در محل کار خود حاضر شدند"><img src="https://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1397/05/24/13970524001048_Test_PhotoN.jpg" alt="" vspace="0" align="bottom" hspace="0" height="375" border="0" width="614"></a></div><br><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><h2>با وجود کنار رفتن مدیرعامل بازنشسته باشگاه پرسپولیس از سمت خود، اما کماکان برخی بازنشستگان در این باشگاه حضور فعال داشته و به کار خود در پرسپولیس ادامه می‌دهند. <br></h2></span></span></span></span></span></span></span></span><h2><font size="2" face="Mihan-IransansBold">بخش پرسپولیس:</font> <font size="2" face="Mihan-IransansBold"> مجله خبری ورزشی ایران مطلبپ</font></h2><div align="center"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"></span></span></span></span></span></span></span></span><img src="http://uupload.ir/files/qb6r_05.gif" alt="" vspace="0" align="bottom" hspace="0" border="0"></div> text/html 2018-12-11T08:26:54+01:00 majalekhabariiranmatlab.mihanblog.com abdolnabi solimani واکنش باشگاه استقلال به شایعاتی نقل و انتقالاتی http://majalekhabariiranmatlab.mihanblog.com/post/4537 <div align="center"><a href="http://majalekhabariiranmatlab.mihanblog.com/" target="" title="واکنش باشگاه استقلال به شایعاتی نقل و انتقالاتی"><img src="https://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1397/06/03/13970603000132_Test_PhotoN.jpg" alt="" vspace="0" align="bottom" hspace="0" height="375" border="0" width="612"></a></div><br><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"></span></span></span></span></span></span></span></span><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><h2>باشگاه استقلال به شایعات نقل و انتقالاتی که این روزها در رسانه‌ها مطرح می‌شود واکنش نشان داد. <br></h2></span></span></span></span></span></span></span></span><h2 align="right"><font size="2" face="Mihan-IransansBold">بخش </font><font size="2" face="Mihan-IransansBold">استقلال: مجله خبری ورزشی ایران مطلب</font></h2><p align="center"><img src="http://uupload.ir/files/qb6r_05.gif" alt="" vspace="0" align="bottom" hspace="0" border="0"></p><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"></span></span></span></span></span></span></span></span> text/html 2018-12-11T08:15:19+01:00 majalekhabariiranmatlab.mihanblog.com abdolnabi solimani باشگاه ذوب‌آهن:برخی مربیان با کمک داوران موفقیتهای زیادی کسب کرده اند ولی به آنها حمله می کنند! http://majalekhabariiranmatlab.mihanblog.com/post/4536 <div align="center"><a href="http://majalekhabariiranmatlab.mihanblog.com/" target="" title="باشگاه ذوب‌آهن:برخی مربیان با کمک داوران موفقیتهای زیادی کسب کرده اند ولی به آنها حمله می کنند!"><img src="https://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1397/09/13/13970913000935_Test_PhotoN.jpg" alt="" vspace="0" align="bottom" hspace="0" height="375" border="0" width="617"></a></div><br><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><h2>باشگاه ذوب‌آهن با انتشار کارشناسی برنامه شب گذشته 90 مدعی شد مربیان برخی تیمها با کمک داوران موفقیتهای زیادی طی فصول اخیر کسب کرده اند ولی باز هم به داور حمله می کنند. <br></h2></span></span></span></span></span></span></span></span><h2><span id="photoframe"><font size="2" face="Mihan-IransansBold">بخش ورزشی : مجله خبری ورزشی ایران مطلب</font></span></h2><div align="center"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"></span></span></span></span></span></span></span></span><img src="http://uupload.ir/files/qb6r_05.gif" alt="" vspace="0" align="bottom" hspace="0" border="0"></div> text/html 2018-12-11T08:09:33+01:00 majalekhabariiranmatlab.mihanblog.com abdolnabi solimani ذوب آهن - نفت مسجدسلیمان؛ نبرد ۶ امتیازی به زبان فارسی سخت! http://majalekhabariiranmatlab.mihanblog.com/post/4535 <div align="center"><a href="http://majalekhabariiranmatlab.mihanblog.com/" target="" title="ذوب آهن - نفت مسجدسلیمان؛ نبرد ۶ امتیازی به زبان فارسی سخت!"><img src="https://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1397/05/25/13970525000647_Test_PhotoN.jpg" alt="" vspace="0" align="bottom" hspace="0" height="375" border="0" width="617"></a></div><br><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><h2>در ادامه هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال ذوب آهن اصفهان میزبان تیم نفت مسجدسلیمان است این مسابقه یک نبرد حساس برای تیم‌های قعرنشین است. <br></h2></span></span></span></span></span></span></span></span><h2><span id="photoframe"><font size="2" face="Mihan-IransansBold">بخش ورزشی : مجله خبری ورزشی ایران مطلب</font></span></h2><div align="center"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"></span></span></span></span></span></span></span></span><img src="http://uupload.ir/files/qb6r_05.gif" alt="" vspace="0" align="bottom" hspace="0" border="0"></div> text/html 2018-12-11T08:04:04+01:00 majalekhabariiranmatlab.mihanblog.com abdolnabi solimani سرخپوشان به سیم آخر زدند: مشکلات مالی و بلاتکلیفی مدیریتی به پرسپولیس ضربه می‌زند http://majalekhabariiranmatlab.mihanblog.com/post/4534 <div align="center"><a href="http://majalekhabariiranmatlab.mihanblog.com/" target="" title="سرخپوشان به سیم آخر زدند: مشکلات مالی و بلاتکلیفی مدیریتی به پرسپولیس ضربه می‌زند"><img src="https://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1397/09/19/13970919000759_Test_PhotoN.jpg" alt="" vspace="0" align="bottom" hspace="0" height="375" border="0" width="615"></a></div><br><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><h2>در پی مشکلات متعدد باشگاه پرسپولیس، بازیکنان این تیم بیانیه‌ای صادر کرده و در اختیار خبرگزاری فارس قرار دادند. <br></h2></span></span></span></span></span></span></span></span><h2><font size="2" face="Mihan-IransansBold">بخش پرسپولیس:</font> <font size="2" face="Mihan-IransansBold"> مجله خبری ورزشی ایران مطلبپ</font></h2><div align="center"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"><span id="photoframe"></span></span></span></span></span></span></span></span><img src="http://uupload.ir/files/qb6r_05.gif" alt="" vspace="0" align="bottom" hspace="0" border="0"></div>